தமிழ் » ஸ்லோவேனியன்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [enainpetdeset]

Nakupovati

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [enainpetdeset]

Nakupovati

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்slovenščina
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ho--- v k--------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ho--- v k--------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ho--- n---- k----- v k-----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ra-(a) b- s- i--------(a) e-- k----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ra-(a) b- k----(a) e-- k-----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ra-(a) b- k----(a) e- č------.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ra-(a) s- b- š--(š--) v k-------- i-------- e-- k-----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ra-(a) b- š--(š--) v k-------- k---- e-- k-----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ho--- v k----- k---- e- č------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ho--- k o-----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ho--- v s--------------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ho--- v p-------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ho--- k----- o----.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ho--- k----- s---- i- z--------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ho--- k----- ž----- i- k---.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ho--- k o------ d- k---- e-- o----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ho--- v s-------------- p- s---- i- z--------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ho--- v p------ p- ž----- i- k---.