தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [ett]

+ Personer

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [ett]

Personer

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
நான் jag +
நானும் நீயும் ja- o-- du +
நாம் இருவரும் vi t-å +
   
அவன் han +
அவனும் அவளும் ha- o-- h-n +
அவர்கள் இருவரும் de b--a +
   
மனிதன் ma---n +
பெண் kv----n +
குழந்தை ba---t +
   
ஓரு குடும்பம் en f----j +
என் குடும்பம் mi- f----j +
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Mi- f----- ä- h--. +
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Ja- ä- h--. +
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Du ä- h--. +
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். Ha- ä- h-- o-- h-- ä- h--. +
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். Vi ä- h--. +
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Ni ä- h--. +
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். De ä- a--- h--. +