தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [femtioett]

Uträtta ärenden

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [femtioett]

Uträtta ärenden

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ja- v--- g- t--- b----------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ja- v--- g- t--- b---------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ja- v--- g- t--- k------.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ja- v--- l--- e- b--.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- k--- e- b--.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- k--- e- t------.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ja- v--- g- t--- b---------- f-- a-- l--- e- b--.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- g- t--- b---------- f-- a-- k--- e- b--.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- g- t--- k------- f-- a-- k--- e- t------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ja- v--- g- t--- o-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ja- v--- g- t--- s------------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ja- v--- g- t--- b-------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ja- v--- k--- g-------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- k--- f---- o-- g--------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- k--- s--------- o-- b---.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ja- v--- g- t--- o-------- f-- a-- k--- g-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- å-- t--- s------------- f-- a-- k--- f---- o-- g--------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ja- v--- g- t--- b-------- f-- a-- k--- s--------- o-- b---.