தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

+ 53 [femtiotre]

+ Affärer

53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [femtiotre]

Affärer

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- s---------. +
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- k--------. +
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e-- a-----. +
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். Vi s----- n------- v---- k--- e- f------. +
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். Vi s----- n------- v---- k--- s-----. +
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். Vi v--- n------- k--- m------. +
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். Vi l---- e---- e- s---------- f-- a-- k--- e- f------. +
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- k--------- f-- a-- k--- s-----. +
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e-- a------ f-- a-- k--- m------. +
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Ja- l---- e---- e- j---------. +
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். Ja- l---- e---- e- f--------. +
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Ja- l---- e---- e-- k--------. +
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். Ja- t----- n------- k--- e- r---. +
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். Ja- t----- n------- k--- e- f---. +
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். Ja- t----- n------- k--- e- t----. +
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Ja- l---- e---- e- j---------- f-- a-- k--- e- r---. +
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். Ja- l---- e---- e- f--------- f-- a-- k--- e- f---. +
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். Ja- l---- e---- e-- k--------- f-- a-- k--- e- t----. +