தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

+ 61 [sextioett]

+ Ordningstal

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [sextioett]

Ordningstal

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
முதல்மாதம் ஜனவரி. De- f----- m------ ä- j------. +
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. De- a---- m------ ä- f-------. +
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். De- t----- m------ ä- m---. +
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். De- f----- m------ ä- a----. +
ஐந்தாவது மாதம் மே. De- f---- m------ ä- m--. +
ஆறாவது மாதம் ஜூன். De- s----- m------ ä- j---. +
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். Se- m------ ä- e-- h-----. +
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், Ja------ f-------- m---, +
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். ap---- m-- o-- j---. +
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை De- s----- m------ ä- j---. +
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் De- å------ m------ ä- a------. +
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். De- n----- m------ ä- s--------. +
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. De- t----- m------ ä- o------. +
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். De- e---- m------ ä- n-------. +
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். De- t----- m------ ä- d-------. +
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். To-- m------ ä- e-- å-. +
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், Ju--- a------- s--------, +
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ok------ n------- o-- d-------. +