தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sju]

Tal

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sju]

Tal

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
நான் எண்ணுகிறேன். Ja- r-----:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று et-- t--- t-e
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Ja- r----- t--- t--.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Ja- r----- v-----:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, fy--- f--- s--,
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது sj-- å---- n-o
   
நான் எண்ணுகிறேன். Ja- r-----.
நீ எண்ணுகிறாய். Du r-----.
அவன் எண்ணுகிறான். Ha- r-----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Et-. D-- f-----.
இரண்டு. இரண்டாவது. Tv-. D-- a----.
மூன்று. மூன்றாவது. Tr-. D-- t-----.
   
நான்கு.நான்காவது. Fy--. D-- f-----.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Fe-. D-- f----.
ஆறு.ஆறாவது. Se-. D-- s-----.
   
ஏழு.ஏழாவது. Sj-. D-- s-----.
எட்டு. எட்டாவது. Åt--. D-- å------.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Ni-. D-- n-----.