தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [åttiofyra]

Förfluten tid 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [åttiofyra]

Förfluten tid 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
படித்தல் lä-a
நான் படித்தேன். Ja- h-- l---.
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். Ja- h-- l--- h--- r------.
   
புரிதல் fö---å
எனக்குப் புரிந்தது. Ja- h-- f-------.
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. Ja- h-- f------- h--- t-----.
   
பதில் சொல்வது sv--a
நான் பதில் சொன்னேன். Ja- h-- s-----.
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். Ja- h-- s----- p- a--- f-------.
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. Ja- v-- d-- – j-- h-- v---- d--.
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். Ja- s------ d-- – j-- h-- s------ d--.
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. Ja- h-- d-- – j-- h-- h--- d--.
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. Ja- h----- d-- – j-- h-- h----- d--.
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். Ja- t-- m-- d-- – j-- h-- t---- m-- d--.
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். Ja- k---- d-- – j-- h-- k--- d--.
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். Ja- f-------- m-- d-- – d-- h-- j-- f-------- m--.
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். Ja- f-------- d-- – d-- h-- j-- f--------.
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். Ja- k----- d-- – j-- h-- k--- d--.