தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1


85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [åttiofem]

Fråga – förfluten tid 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [åttiofem]

Fråga – förfluten tid 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? Hu- m----- h-- n- d------?
நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? Hu- m----- h-- n- a------?
நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? Hu- m----- h-- n- s------?
   
நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? Hu- h-- n- s----?
நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? Hu- h-- n- k----- p----- ?
நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? Hu- h-- n- h----- v----?
   
நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? Me- v-- h-- n- t----?
நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? Ve- h-- n- s---- t---- m--?
நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? Ve- h-- n- f---- f--------- m--?
   
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? Va- h-- n- v----?
நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? Va- h-- n- b---?
நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? Va- h-- n- a------?
   
நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? Va- h-- n- r------------?
நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? Va- h-- n- ä---?
நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? Va- h-- n- f--- r--- p-?
   
நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? Hu- f--- h-- n- k---?
நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? Hu- l---- h-- n- f-----?
நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? Hu- h--- h-- n- h-----?