தமிழ் » துருக்கிய   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [yirmi altı]

Doğada

26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [yirmi altı]

Doğada

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Türkçe
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? Or----- k----- g------ m----?
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? Or----- d--- g------ m----?
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? Or----- k--- g------ m----?
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? Or----- n---- g------ m----?
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? Or----- k------ g------ m----?
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? Or----- g--- g------ m----?
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. Şu------ (o------) k-- h----- g------.
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. Şu------ (o------) a--- h----- g------.
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. Bu------ t-- h----- g------.
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. Or----- (ş-------) p--- h----- g------.
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. Or----- (ş-------) b---- h----- g------.
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. Bu------ ç---- h----- g------.
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது Bu-- h-- b--------.
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது Bu-- i----- b--------.
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது Bu-- h----- b--------.
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது Bu-- ç----- b--------.
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. Bu-- s----- b--------.
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது Bu-- k------ b--------.