தமிழ் » துருக்கிய   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

+ 51 [elli bir]

+ Alışveriş yapmak

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [elli bir]

Alışveriş yapmak

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Türkçe
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Kü--------- g----- i--------. +
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ki------- g----- i--------. +
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ga---- s--------- g----- i--------. +
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Bi- k---- k-------- i--------. +
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Bi- k---- s---- a---- i--------. +
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Bi- g----- s---- a---- i--------. +
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Bi- k---- k-------- i--- k---------- g----- i--------. +
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Bi- k---- s---- a---- i--- k-------- g----- i--------. +
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Bi- g----- s---- a---- i--- g--------- g----- i--------. +
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Gö-------- g----- i--------. +
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ma----- g----- i--------. +
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Fı---- g----- i--------. +
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Bi- g----- s---- a---- i--------. +
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Me--- v- s---- s---- a---- i--------. +
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Sa----- e----- v- e---- s---- a---- i--------. +
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Gö---- a---- i--- g--------- g----- i--------. +
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Me--- v- s---- s---- a---- i--- m------ g----- i--------. +
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Sa----- e----- v- e---- s---- a---- i--- f----- g----- i--------. +