தமிழ் » துருக்கிய   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [elli üç]

Mağazalar

53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [elli üç]

Mağazalar

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Türkçe
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். Bi- s--- m------- a-------.
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Bi- k---- a-------.
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Bi- e----- a-------.
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். Zi-- b-- f----- t--- s---- a---- i--------.
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். Zi-- s---- s---- a---- i--------.
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். Zi-- i--- s---- a---- i--------.
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். Fu---- t--- s---- a---- i--- s--- m------- a-------.
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Sa--- s---- a---- i--- k---- a-------.
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். İl-- s---- a---- i--- e----- a-------.
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Bi- k------ a-------.
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். Bi- f--------- a-------.
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Bi- p------ a-------.
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். Çü--- b-- y---- s---- a----- d----------.
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். Çü--- b-- f--- s---- a----- d----------.
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். Çü--- b-- p---- a----- d----------.
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Bi- y---- s---- a---- i--- k------ a-------.
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். Bi- f--- s---- a---- i--- f--------- a-------.
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். Bi- p---- s---- a---- i--- p------ a-------.