தமிழ் » துருக்கிய   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Türkçe
முதல்மாதம் ஜனவரி. Il- a- O------.
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. Ik---- a- Ş-------.
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். Üç---- a- M------.
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். Dö------ a- N-------.
ஐந்தாவது மாதம் மே. Be----- a- M-------.
ஆறாவது மாதம் ஜூன். Al----- a- H---------.
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். Al-- a- y---- y-----.
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், Oc--- Ş----- M---,
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். Ni---- M---- v- H------.
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை Ye----- a- T--------.
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் Se------- a- A---------.
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். Do------- a- E-------.
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. On---- a- E------.
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். On------- a- K-------.
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். On------ a- A--------.
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். On--- a- b-- y-----.
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், Te----- A------- E----,
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். Ek--- K---- v- A-----.