தமிழ் » துருக்கிய   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [yedi]

Sayılar

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [yedi]

Sayılar

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Türkçe
நான் எண்ணுகிறேன். Be- s--------:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று bi-- i--- üç
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Üç- k---- s--------.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Sa----- d---- e-------:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, dö--- b--- a--ı
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது ye--- s----- d---z
   
நான் எண்ணுகிறேன். Sa-------.
நீ எண்ணுகிறாய். Sa--------.
அவன் எண்ணுகிறான். Sa----- (e----).
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Bi-. B------.
இரண்டு. இரண்டாவது. İk-. İ-----.
மூன்று. மூன்றாவது. Üç. Ü-----.
   
நான்கு.நான்காவது. Dö--. D-------.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Be-. B------.
ஆறு.ஆறாவது. Al--. A------.
   
ஏழு.ஏழாவது. Ye--. Y------.
எட்டு. எட்டாவது. Se---. S--------.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Do---. D--------.