தமிழ் » துருக்கிய   ஏதேனும் விரும்புதல்


71 [எழுபத்து ஒன்று]]

ஏதேனும் விரும்புதல்

-

+ 71 [yetmiş bir]

+ bir şey istemek

71 [எழுபத்து ஒன்று]]

ஏதேனும் விரும்புதல்

-

71 [yetmiş bir]

bir şey istemek

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Türkçe
உங்கள் எல்லோருக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும்? Ne i-----------? +
உங்கள் எல்லோருக்கும் கால்பந்து விளையாட வேண்டுமா? Fu---- m- o------ i-----------? +
உங்கள் எல்லோருக்கும் நண்பர்களை பார்க்கப் போக வேண்டுமா? Ar--------- m- z------ e---- i-----------? +
   
விருப்பம் is----k +
எனக்குத் தாமதமாக வருவதில் விருப்பமில்லை. Ge- g----- i----------. +
எனக்கு அங்கு போக விருப்பமில்லை. Or--- g----- i----------. +
   
எனக்கு வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். Ev- g----- i--------. +
எனக்கு வீட்டில் தங்க விருப்பம். Ev-- k----- i--------. +
எனக்கு தனியாக இருக்க விருப்பம். Ya---- o---- i--------. +
   
உனக்கு இங்கு இருக்க விருப்பமா? Bu---- k----- m- i---------? +
உனக்கு இங்கு சாப்பிட விருப்பமா? Bu---- m- y---- y---- i---------? +
உனக்கு இங்கு தூங்க விருப்பமா? Bu---- m- u----- i---------? +
   
உங்களுக்கு நாளையே கிளம்ப வேண்டுமா? Ya--- m- y--- ç----- i-----------? +
உங்களுக்கு நாளை வரை இருக்க விருப்பமா? Ya---- k---- k----- m- i-----------? +
நீங்கள் நாளைதான் கட்டணம் கட்ட விரும்புகிறீர்களா? He---- y---- m- ö----- i-----------? +
   
உங்கள் எல்லோருக்கும் டிஸ்கோ செல்ல விருப்பமா? Di----- m- g----- i-----------? +
உங்கள் எல்லோருக்கும் சினிமா செல்ல விருப்பமா? Si------ m- g----- i-----------? +
உங்கள் எல்லோருக்கும் சிற்றுண்டிச்சாலை செல்ல விருப்பமா? Pa------- m- g----- i-----------? +