தமிழ் » சீன   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1[一]1 [Yī]

+ 人称rénchēng

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நான்
+
நானும் நீயும் 我 和 你
w- h- nǐ
+
நாம் இருவரும் 我们 两-/俩
w---- l---- r--/ l-ǎ
+
   
அவன்
+
அவனும் அவளும் 他 和 她
t- h- tā
+
அவர்கள் இருவரும் 他们 两-/俩
t---- l---- r--/ l-ǎ
+
   
மனிதன் 男人
n----n
+
பெண் 女人
n---n
+
குழந்தை 孩子
h---i
+
   
ஓரு குடும்பம் 一个 家-
y--- j-----g
+
என் குடும்பம் 我的 家- /我- 家-
w- d- j------/ w- d- j----n
+
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. 我的 家- 在 这- 。
w- d- j------ z-- z----.
+
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். 我 在 这- 。
W- z-- z----.
+
நீ இங்கு இருக்கிறாய். 你 在 这- 。
N- z-- z----.
+
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். 他 在 这- 和 她 在 这- 。
T- z-- z---- h- t- z-- z----.
+
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். 我们 在 这- 。
W---- z-- z----.
+
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். 你们 在 这- 。
N---- z-- z----.
+
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். 他们 都 在 这- 。
T---- d-- z-- z----.
+