தமிழ் » சீன   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [一]
1 [Yī]

人称
rénchēng

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [一]
1 [Yī]

人称
rénchēng

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நான்
நானும் நீயும் 我和-
w- h- nǐ
நாம் இருவரும் 我们-- / 俩
w---- l---- r--/ l-ǎ
   
அவன்
அவனும் அவளும் 他和-
t- h- tā
அவர்கள் இருவரும் 他们-- / 俩
t---- l---- r--/ l-ǎ
   
மனிதன் 男人
n----n
பெண் 女人
n---n
குழந்தை 孩子
h---i
   
ஓரு குடும்பம் 一个--
y--- j-----g
என் குடும்பம் 我的-- / 我---
w- d- j------/ w- d- j----n
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. 我的----- 。
w- d- j------ z-- z----.
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். 我在---
W- z-- z----.
நீ இங்கு இருக்கிறாய். 你在---
N- z-- z----.
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். 他在--------
T- z-- z---- h- t- z-- z----.
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். 我们----
W---- z-- z----.
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். 你们----
N---- z-- z----.
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். 他们-----
T---- d-- z-- z----.