தமிழ் » சீன   வினையுரிச்சொற்கள்


100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

+ 100[一百]100 [Yībǎi]

+ 副词fùcí

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

100[一百]
100 [Yībǎi]

副词
fùcí

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை 已经-------
y----- y--- – c------ m----u
+
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? 您 已- 去- 柏- 了 吗 ?
n-- y----- q---- b------ m-?
+
இல்லை,இன்னும் இல்லை. 不, 还- 去- 。
B-- h-- m-- q----.
+
   
யாரையேனும் – ஒருவரையும் 某人----------
M-- r--- y----- – w- r--- m-------n
+
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? 您 在-- 有--- 人 吗 ?
n-- z-- z----- y-- r----- d- r-- m-?
+
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. 不, 我 在-- 不-- 人 。
B-- w- z-- z----- b- r----- r--.
+
   
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் 还–---
H-- – b- z-- y-u
+
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? 您 还- 在-- 呆 很- 吗 ?
n-- h-- y-- z-- z---- d-- h----- m-?
+
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். 不, 这- 我 不--- 了 。
B-- z---- w- b- z-- d-- d----.
+
   
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் 还有------
H-- y-- s-- m- – m------e
+
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? 您 还- 喝- 什- 吗 ?
n-- h-- y-- h- d--- s----- m-?
+
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். 不, 我 不- 喝 了
B-- w- b------ h--e
+
   
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ 已经-----
y----- y-- – h-- m----u
+
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? 您 已- 吃- 了 吗 ?
n-- y----- c------- m-?
+
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. 还没- 我 还-- 都 没- 呢
H-- m--- w- h-- s----- d-- m-- c-- ne
+
   
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் 还有-----
h-- y-- r-- – m-- r---e
+
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? 还 有- 要 咖- 吗 ?
h-- y-- r-- y-- k---- m-?
+
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். 不, 没-- 了 。
B-- m----- r---e
+