தமிழ் » சீன   குடும்ப அங்கத்தினர்கள்


2 [இரண்டு]

குடும்ப அங்கத்தினர்கள்

-

+ 2[二]2 [Èr]

+ 家庭jiātíng

2 [இரண்டு]

குடும்ப அங்கத்தினர்கள்

-

2[二]
2 [Èr]

家庭
jiātíng

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
தாத்தா 祖父 /外--
z---/ w-----ù
+
பாட்டி 祖母 /外--
z---/ w-----ǔ
+
அவனும் அவளும் 他 和 她
t- h- tā
+
   
தந்தை 父亲
f---n
+
தாய் 母亲
m---n
+
அவரும் அவளும் 他 和 她
t- h- tā
+
   
மகன் 儿子
é--i
+
மகள் 女儿
n---r
+
அவனும் அவளும் 他 和 她
t- h- tā
+
   
சகோதரன் 哥哥 /弟-
g---/ d--ì
+
சகோதரி 姐姐 /妹-
j-----/ m----i
+
அவனும் அவளும் 他 和 她
t- h- tā
+
   
மாமா 叔叔 /伯- /舅- /姑--- /伯- /舅- /姑-
s-----/ b---/j-----/ g--- s-----/ b---/j-----/ g--u
+
மாமி 阿姨 /婶- /舅- /姨- /姑-
ā--/ s-------/ j----/ y---/ g--ā
+
அவரும் அவளும் 他 和 她
t- h- tā
+
   
நாங்கள் ஒரு குடும்பம். 我们 是 一- 家- /我- 是 一-- 。
w---- s-- y--- j------/ w---- s-- y---- r--.
+
எங்கள் குடும்பம் சிறியது இல்லை. 这是 个 不-- 家- 。
Z-- s---- b- x--- d- j------.
+
குடும்பம் பெரியது. 这是 一- 大 家- 。
Z-- s-- y--- d- j------.
+