தமிழ் » சீன   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [六]
6 [Liù]

读与写 / 读写
dú yǔ xiě/ dú xiě

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [六]
6 [Liù]

读与写 / 读写
dú yǔ xiě/ dú xiě

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நான் படிக்கின்றேன். 我读-
w- d-.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். 我读-----
W- d- y--- z---.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . 我读----
W- d- y--- z-.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். 我读-----
W- d- y--- j---.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். 我读----
W- d- y- f--- x--.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். 我读----
W- d- y- b-- s--.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். 我读-
W- d-.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். 你读-
N- d-.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். 他读-
T- d-.
   
நான் எழுதுகின்றேன். 我写--
W- x----.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். 我写-----
W- x-- y--- z---.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். 我写----
W- x-- y--- z-.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். 我写-----
W- x-- y--- j---.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். 我写----
W- x-- y- f--- x--.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். 我写----
W- x-- y- b-- s--.
   
நான் எழுதுகின்றேன். 我写--
W- x----.
நீ எழுதுகின்றாய். 你写--
N- x----.
அவன் எழுதுகின்றான். 他写--
T- x----.