தமிழ் » சீன   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

+ 6[六]6 [Liù]

+ 读与写/读写dú yǔ xiě/ dú xiě

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6[六]
6 [Liù]

读与写/读写
dú yǔ xiě/ dú xiě

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நான் படிக்கின்றேன். 我 读 。
w- d-.
+
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். 我 读 一- 字- 。
W- d- y--- z---.
+
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . 我 读 一- 字 。
W- d- y--- z-.
+
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். 我 读 一- 句- 。
W- d- y--- j---.
+
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். 我 读 一- 信 。
W- d- y- f--- x--.
+
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். 我 读 一- 书 。
W- d- y- b-- s--.
+
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். 我 读 。
W- d-.
+
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். 你 读 。
N- d-.
+
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். 他 读 。
T- d-.
+
   
நான் எழுதுகின்றேன். 我 写- 。
W- x----.
+
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். 我 写 一- 字- 。
W- x-- y--- z---.
+
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். 我 写 一- 字 。
W- x-- y--- z-.
+
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். 我 写 一- 句- 。
W- x-- y--- j---.
+
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். 我 写 一- 信 。
W- x-- y- f--- x--.
+
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். 我 写 一- 书 。
W- x-- y- b-- s--.
+
   
நான் எழுதுகின்றேன். 我 写 字 。
W- x----.
+
நீ எழுதுகின்றாய். 你 写 字 。
N- x----.
+
அவன் எழுதுகின்றான். 他 写 字 。
T- x----.
+