தமிழ் » சீன   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [六十一]
61 [Liùshíyī]

序数词
xùshù cí

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [六十一]
61 [Liùshíyī]

序数词
xùshù cí

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
முதல்மாதம் ஜனவரி. 第一------
d- y--- y----- s-- y- y-è
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. 第二------
d- è- g- y----- s-- è- y-è
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். 第三------
d- s-- g- y----- s-- s-- y-è
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். 第四------
d- s- g- y----- s-- s- y-è
ஐந்தாவது மாதம் மே. 第五------
d- w- g- y----- s-- w- y-è
ஆறாவது மாதம் ஜூன். 第六------
d- l-- g- y----- s-- l-- y-è
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். 六个-----
l-- g- y-- s-- b------.
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 一月------
Y- y--- è- y--- s-- y-è
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். 四月------
s- y--- w- y-- h- l-- y-è
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை 第七------
d- q- g- y----- s-- q- y-è
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் 第八------
d- b- g- y----- s-- b- y-è
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். 第九------
d- j-- g- y----- s-- j-- y-è
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. 第十------
d- s-- g- y----- s-- s-- y-è
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். 第十--------
d- s------ y----- s-- s---- y-è
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். 第十--------
d- s----- g- y----- s-- s----- y-è
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். 十二------
s----- g- y----- s-- y- n--n
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், 七月------
q- y--- b- y--- j-- y-è
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். 十月--------
s-- y--- s---- y-- h- s----- y-è