தமிழ் » சீன   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

+ 61[六十一]61 [Liùshíyī]

+ 序数词xùshù cí

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61[六十一]
61 [Liùshíyī]

序数词
xùshù cí

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
முதல்மாதம் ஜனவரி. 第一- 月- 是 一-
d- y--- y----- s-- y- y-è
+
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. 第二- 月- 是 二-
d- è- g- y----- s-- è- y-è
+
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். 第三- 月- 是 三-
d- s-- g- y----- s-- s-- y-è
+
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். 第四- 月- 是 四-
d- s- g- y----- s-- s- y-è
+
ஐந்தாவது மாதம் மே. 第五- 月- 是 五-
d- w- g- y----- s-- w- y-è
+
ஆறாவது மாதம் ஜூன். 第六- 月- 是 六-
d- l-- g- y----- s-- l-- y-è
+
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். 六个- 是 半- 。
l-- g- y-- s-- b------.
+
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 一月- 二-- 三-
Y- y--- è- y--- s-- y-è
+
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். 四月- 五- 和 六-
s- y--- w- y-- h- l-- y-è
+
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை 第七- 月- 是 七-
d- q- g- y----- s-- q- y-è
+
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் 第八- 月- 是 八-
d- b- g- y----- s-- b- y-è
+
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். 第九- 月- 是 九-
d- j-- g- y----- s-- j-- y-è
+
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. 第十- 月- 是 十-
d- s-- g- y----- s-- s-- y-è
+
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். 第十-- 月- 是 十--
d- s------ y----- s-- s---- y-è
+
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். 第十-- 月- 是 十--
d- s----- g- y----- s-- s----- y-è
+
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். 十二- 月- 是 一-
s----- g- y----- s-- y- n--n
+
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், 七月- 八-- 九-
q- y--- b- y--- j-- y-è
+
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். 十月- 十-- 和 十--
s-- y--- s---- y-- h- s----- y-è
+