தமிழ் » சீன   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

+ 7[七]7 [Qī]

+ 数(复数)shù (fùshù)

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நான் எண்ணுகிறேன். 我 数 数 :
w- s-- s--:
+
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று 一, 二- 三
Y-- è-- s-n
+
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். 我 数 到 三 。
w- s-- d-- s--.
+
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். 我 继- 数- :
W- j--- s-- s--:
+
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, 四, 五- 六
S-- w-- l-ù
+
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது 七, 八- 九
q-- b-- j-ǔ
+
   
நான் எண்ணுகிறேன். 我 数 数 。
w- s-- s--.
+
நீ எண்ணுகிறாய். 你 数 数 。
N- s-- s--..
+
அவன் எண்ணுகிறான். 他 数 数 。
T- s-- s--.
+
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. 一, 第-
Y-- d- yī
+
இரண்டு. இரண்டாவது. 二, 第-
è-- d- èr
+
மூன்று. மூன்றாவது. 三, 第-
s--- d- s-n
+
   
நான்கு.நான்காவது. 四, 第-
s-- d- sì
+
ஐந்து.ஐந்தாவது. 五, 第-
w-- d- wǔ
+
ஆறு.ஆறாவது. 六, 第-
l--- d- l-ù
+
   
ஏழு.ஏழாவது. 七, 第-
q-- d- qī
+
எட்டு. எட்டாவது. 八, 第-
b-- d- bā
+
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. 九, 第-
j--- d- j-ǔ
+