தமிழ் » சீன   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2


86 [எண்பத்து ஆறு]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

-

+ 86[八十六]86 [Bāshíliù]

+ 问题–过去时2wèntí – guòqù shí 2

86 [எண்பத்து ஆறு]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

-

86[八十六]
86 [Bāshíliù]

问题–过去时2
wèntí – guòqù shí 2

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நீ எந்த கழுத்துப்பட்டி/ டை அணிந்து கொண்டாய்? 你 带-- 是 哪- 领- ?
n- d----- d- s-- n- t--- l------?
+
நீ எந்த மோட்டார் வண்டி வாங்கினாய்? 你 买- 是 哪- 车 ?
N- m-- d- s-- n- l---- c--?
+
நீ எந்த செய்தித்தாளுக்கு சந்தா கட்டினாய்? 你 订- 哪- 报- ?
N- d------ n- f-- b-----?
+
   
நீங்கள் யாரை பார்த்தீர்கள்? 您 看- 谁- ?
N-- k------ s-----?
+
நீங்கள் யாரை சந்தித்தீர்கள்? 您 和 谁 见-- 了 ?
N-- h- s--- j------ m-----?
+
நீங்கள் யாரை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டீர்கள்? 您 认- 谁 了 ?
N-- r-- c-- s-----?
+
   
நீங்கள் எப்பொழுது எழுந்தீர்கள்? 您 什- 时- 起-- ?
N-- s----- s----- q------- d-?
+
நீங்கள் எப்பொழுது புறப்பட்டீர்கள்? 您 什- 时- 开-- ?
N-- s----- s----- k----- d-?
+
நீங்கள் எப்பொழுது முடித்தீர்கள்? 您 什- 时- 停-- ?
N-- s----- s----- t------ d-?
+
   
நீங்கள் ஏன் விழித்துக் கொண்டீர்கள்? 您 为-- 醒 了 ?
N-- w------- x-----?
+
நீங்கள் ஏன் ஆசிரியர் ஆனீர்கள்? 您 为-- 当- 教- ?
N-- w------- d----- j------?
+
நீங்கள் ஏன் வாடகை வண்டி எடுத்துக் கொண்டீர்கள்? 您 为-- 坐- 出-- ?
N-- w------- z---- c---- c--?
+
   
நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள்? 您 从-- 来- ?
N-- c--- n--- l-- d-?
+
நீங்கள் எங்கு போனீர்கள்? 您 去-- 了 ?
N-- q- n--- l-?
+
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? 您 去- 哪- ?
N-- q--- n----?
+
   
நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்தீர்கள்? 你 帮- 了 ?
N- b--- s-----?
+
நீங்கள் யாருக்கு எழுதினீர்கள்? 你 给- 写- 了 ?
N- g-- s--- x-- x----?
+
நீங்கள் யாருக்கு பதில் அளித்தீர்கள்? 你 回- 谁 了 ?
N- h---- s-----?
+