తెలుగు » ఆఫ్రికాన్స్   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [sewe en sewentig]

iets regverdig 3

77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [sewe en sewentig]

iets regverdig 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుAfrikaans
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? Wa---- e-- u n-- d-- k--- n--?
నేను బరువు తగ్గాలి Ek m--- g---- v------.
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు Ek e-- d-- n-- o---- e- g---- m--- v------.
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wa---- d---- u n-- d-- b--- n--?
నేను బండి ని నడపాలి Ek m--- n-- b------.
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు Ek d---- d-- n-- o---- e- n-- m--- b------.
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wa---- d---- j- n-- d-- k----- n--?
అది చల్లగా ఉంది Di- i- k---.
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు Ek d---- d-- n-- o---- d-- k--- i-.
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wa---- d---- j- n-- d-- t-- n--?
నా వద్ద చక్కర లేదు Ek h-- n-- s----- n--.
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు Ek d---- d-- n-- o---- e- n-- s----- h-- n--.
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wa---- e-- u n-- d-- s-- n--?
నేను దాన్ని అడగలేదు Ek h-- d-- n-- b----- n--.
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు Ek e-- d-- n-- o---- e- d-- n-- b----- h-- n--.
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? Wa---- e-- u n-- d-- v---- n--?
నేను శాఖాహారిని Ek i- ’- v---------.
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు Ek e-- d-- n-- o---- e- ’- v--------- i-.