తెలుగు » అమ్హారిక్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [መቶ]
100 [meto]

ተውሳከ ግስ
tewisake gisi

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [መቶ]
100 [meto]

ተውሳከ ግስ
tewisake gisi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు የተ---/ የ----- – ያ------ (ገ- ያ---)
y---------/ y----------- – y------------- (g--- y--------)
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? ከዚ- በ-- በ--- ነ--?
k----- b----- b------- n-----?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. አያ- ፤ ገ- አ-----
ā---- ፤ g--- ā---------i
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు አን- ሰ- – ማ--
ā---- s--- – m----i
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? እሚ---- ሰ- አ- እ--?
i----------- s--- ā-- i----?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . አያ- ፤ ማ--- አ----
ā---- ፤ m------- ā--------i
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు ተጨ-- – በ-/ተ--- አ------
t--------- – b----/t--------- ā-----------i
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? ተጨ-- ረ-- ጊ- ይ----?
t--------- r----- g--- y-----------?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. ኣይ ፤ ተ--- አ------
a-- ፤ t--------- ā------------።
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు ሌላ ነ-- – ም-- ነ--
l--- n----- – m----- n----i
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? ሌላ ነ-- መ--- ይ----?
l--- n----- m--------- y---------?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు አያ- ፤ ም-- ነ-- አ-----
ā---- ፤ m----- n----- ā---------i
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు የተ---- ነ-- – ም-- ያ------
y----------- n----- – m----- y------------e
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? የሆ- ነ-- ተ-----?
y----- n----- t-----------?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. አያ- ፤ ገ- አ------
ā---- ፤ g--- ā----------።
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు ሌላ ሰ- – ማ-- ሰ-
l--- s--- – m----- s--i
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? ተጨ-- ሌ- ቡ- መ--- የ-----
t--------- l--- b--- m--------- y---------?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు አያ- ፤ ማ-- የ--
ā---- ፤ m----- y----i