తెలుగు » అమ్హారిక్   రంగులు


14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

+ 14 [አስራ አራት]14 [āsira ārati]

+ ቀለሞችk’elemochi

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [አስራ አራት]
14 [āsira ārati]

ቀለሞች
k’elemochi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది በረ- ነ- ነ--
b----- n----- n---።
+
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు ፀሐ- ቢ- ነ--
t--------- b----- n----።
+
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది ብር--- ብ----- ነ--
b--------- b----------- n----።
+
   
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది ቼሪ ቀ- ነ--
c---- k---- n---።
+
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది ሰማ- ሰ--- ነ--
s----- s------- n---።
+
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది ሣር አ---- ነ--
š--- ā--------- n---።
+
   
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది መሬ- ቡ- ነ--
m----- b--- n----።
+
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది ደመ- ግ-- ነ--
d----- g------- n----።
+
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి ጎማ ጥ-- ነ--
g--- t------- n----።
+
   
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు በረ- ም- አ--- ነ-? ነ--
b----- m--- ā------ n---? n-----።
+
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ ፀሐ- ም- አ--- ነ-? ቢ--
t--------- m--- ā------ n----? b-----።
+
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు ብር--- ም- አ--- ነ-? ብ------
b--------- m--- ā------ n----? b-----------።
+
   
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు ቼሪ ም- አ--- ነ-? ቀ-
c---- m--- ā------ n---? k---i
+
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం ሰማ- ም- አ--- ነ-? ሰ----
s----- m--- ā------ n---? s-------።
+
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ ሳር ም- አ--- ነ-? አ-----
s--- m--- ā------ n---? ā---------።
+
   
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు መሬ- ም- አ--- ነ-? ቡ--
m----- m--- ā------ n----? b---።
+
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు ደመ- ም- አ--- ነ-? ግ---
d----- m--- ā------ n----? g-------።
+
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా ጎማ-- ም- ቀ-- አ---? ጥ---
g-------- m--- k------ ā-------? t-------።
+