తెలుగు » అమ్హారిక్   ఋతువులు మరియు వాతావరణం


16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [አስራ ስድስት]
16 [āsira sidisiti]

ወቅቶችና የአየር ሁኔታ
wek’itochina ye’āyeri hunēta

16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [አስራ ስድስት]
16 [āsira sidisiti]

ወቅቶችና የአየር ሁኔታ
wek’itochina ye’āyeri hunēta

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
ఇవి ఋతువులు: እነ-- ወ--- ና---
i------ w--------- n------።
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, ጸደ- ፤ በ-
t------- ፤ b--a
శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు በል- ፤ ክ---
b----- ፤ k------i
   
గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. በጋ ሞ--- ነ--
b--- m-------- n---።
గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు ጸሐ- በ-- ት----- / ት-----
t-------- b----- t------------- / t----------።
మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. በበ- እ- የ--- ጉ- ማ--- እ------
b----- i--- y------- g--- m------- i----------።
   
హేమంతం చల్లగా ఉంది. ክረ-- ቀ--- ነ--
k------- k--------- n---።
హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది በክ--- በ-- ይ--- ወ-- ይ-----
b--------- b----- y-------- w----- y---------።
హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము በክ--- ቤ- ው-- መ--- እ- እ------
b--------- b--- w------ m--------- i--- i----------።
   
చలిగా ఉంది ቀዝ-- ነ--
k--------- n---።
వర్షం పడుతున్నది. እየ--- ነ--
i-------- n---።
పిచ్చి గాలిగా ఉంది ነፋ-- ነ--
n-------- n---።
   
వెచ్చగా ఉంది ሞቃ-- ነ--
m-------- n---።
ఎండగా ఉంది ፀሐ-- ነ--
t----------- n---።
మనోహరంగా ఉంది አስ--- ነ--
ā--------- n---።
   
ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? የአ-- ሁ--- ም- አ--- ነ- ዛ-?
y------- h------- m--- ā------ n--- z---?
ఈరోజు చలిగా ఉంది ዛሬ ቀ--- ነ--
z--- k--------- n---።
ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది ዛሬ ሞ--- ነ--
z--- m-------- n---።