తెలుగు » అమ్హారిక్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

+ 34 [ሰላሣ አራት]34 [selaša ārati]

+ ባቡር ላይbaburi layi

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [ሰላሣ አራት]
34 [selaša ārati]

ባቡር ላይ
baburi layi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? ያ ባ-- ወ- በ--- ነ-?
y- b----- w--- b------- n---?
+
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ባቡ- መ- ነ- የ----?
b----- m---- n--- y---------?
+
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? ባቡ- መ- በ--- ይ----?
b----- m---- b------- y---------?
+
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? ይቅ--- ማ-- ይ------?
y--------- m----- y---------------?
+
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా ይሄ የ- መ--- እ---- አ-----
y--- y--- m---------- i-------- ā--------።
+
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా የተ---- የ-- ወ--- ላ- እ---- አ-----
y------------- y----- w------- l--- i-------- ā--------።
+
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? የመ-- ፉ-- የ- ነ--
y-------- f----- y--- n---?
+
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది መተ-- ያ-- የ--- መ--- ላ- ነ-
m-------- y----- y------- m---------- l--- n--i
+
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర እና እ-- መ----- ፉ-- የ- ነ-? - ፊ- ላ-
i-- i---- m----------- f----- y--- n---? - f--- l--i
+
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? ከታ- መ--- እ----?
k------ m-------- i---------?
+
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? መሃ-- ላ- መ--- እ----?
m------- l--- m-------- i---------?
+
నేను పైన పడుకోవచ్చా? ከላ- መ--- እ----?
k----- m-------- i---------?
+
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? መቼ ነ- ወ- ድ--- የ------?
m---- n--- w--- d------- y-------------?
+
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? በር-- ለ---- ም- ያ-- ጊ- ይ---?
b------- l--------- m--- y----- g--- y-------?
+
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? ባቡ- ዘ----?
b----- z---------?
+
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? የሚ--- ነ-- አ---?
y--------- n----- ā------?
+
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? እዚ- ሰ- የ---- የ--- ማ--- ይ---?
i---- s--- y--------- y--------- m-------- y--------?
+
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? እባ-- 7፤00 ሰ-- ላ- ሊ----- ይ---?
i------ 7፤00 s----- l--- l-------------- y--------?
+