తెలుగు » అమ్హారిక్   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [ሰላሣ ስድስት]
36 [selaša sidisiti]

የህዝብ ትራንስፖርት
yehizibi tiranisiporiti

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [ሰላሣ ስድስት]
36 [selaša sidisiti]

የህዝብ ትራንስፖርት
yehizibi tiranisiporiti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? የአ---- ፌ---- የ- ነ-?
y----------- f--------- y--- n---?
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? የት-- አ---- ነ- ወ- መ-- ከ-- የ----?
y-------- ā-------- n--- w--- m----- k----- y---------?
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? የት--- ቁ-- አ---- ነ- መ-- ያ---?
y---------- k------- ā-------- n--- m----- y--------?
   
నేను మారాలా? መቀ-- አ---?
m-------- ā-------?
నేను ఎక్కడ మారాలి? የት ነ- መ--- ያ---?
y--- n--- m-------- y--------?
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? ትኬ- ስ-- ነ- ዋ--?
t----- s----- n--- w-----?
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? መሃ- ከ-- ከ---- በ-- ስ-- ፌ--- አ-?
m----- k----- k--------- b----- s----- f------- ā--?
మీరు ఇక్కడ దిగాలి እዚ- መ--- አ----
i---- m------- ā------።
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి ከኋ- መ--- አ----
k------- m------- ā------።
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది የሚ---- የ--- ባ-- በ 5 ደ-- ይ----
y------------- y------- b----- b- 5 d------- y--------።
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది የሚ---- የ--- ባ-- በ 10 ደ-- ይ----
y------------- y------- b----- b- 10 d------- y--------።
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది የሚ---- አ---- በ 15 ደ-- ይ----
y------------- ā-------- b- 15 d------- y--------።
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? የመ---- የ--- ባ-- መ- ነ- የ----?
y-------------- y------- b----- m---- n--- y---------?
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? የመ---- የ--- ባ-- መ- ነ- የ----?
y-------------- y------- b----- m---- n--- y---------?
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? የመ---- አ---- መ- ነ- የ----?
y-------------- ā-------- m---- n--- y---------?
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? ትኬ- አ------
t----- ā----------?
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు ትኬ-? አ-- የ----
t-----? ā---- y--------።
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి ስለ-- ቅ-- መ--- ይ-------
s------- k------- m------- y-------------።