తెలుగు » అమ్హారిక్   కొనుగోలు చేయడం


51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

+ 51 [ሃምሳ አንድ]51 [hamisa ānidi]

+ አጫጭር የስራ ክንዉኖችāch’ach’iri yesira kiniwunochi

51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

51 [ሃምሳ አንድ]
51 [hamisa ānidi]

አጫጭር የስራ ክንዉኖች
āch’ach’iri yesira kiniwunochi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది ቤተ------ መ-- እ------
b----------------- m----- i----------።
+
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది መፅ--- መ--- መ-- እ------
m------------- m------- m----- i----------።
+
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ጋዜ- መ-- መ-- እ------
g------ m-------- m----- i----------።
+
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది መፅ-- መ--- እ------
m----------- m------- i----------።
+
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది መፅ-- መ--- እ------
m----------- m------- i----------።
+
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది ጋዜ- መ--- እ------
g------ m------- i----------።
+
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది መፅ-- ለ---- ወ- ቤ------- መ-- እ------
m----------- l--------- w--- b------------------ m----- i----------።
+
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది መፅ-- ለ---- ወ- መ---- መ--- መ-- እ------
m----------- l--------- w--- m------------- m------- m----- i----------።
+
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ጋዜ- ለ---- ጋ-- መ-- መ-- እ------
g------ l--------- g------ m-------- m----- i----------።
+
   
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది ወደ መ--- ቤ- መ-- እ------
w--- m---------- b--- m----- i----------።
+
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది ወደ ገ-- (ሱ-- ማ---) መ-- እ------
w--- g----- (s----- m-------) m----- i----------።
+
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది ወደ ዳ- ቤ- መ-- እ------
w--- d--- b--- m----- i----------።
+
   
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది መነ-- መ--- እ------
m---------- m------- i----------።
+
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది አት---- ፍ--- መ--- እ------
ā---------- f------- m------- i----------።
+
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది ዳቦ መ--- እ------
d--- m------- i----------።
+
   
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది መነ-- ለ---- ወ- መ--- ቤ- መ-- እ------
m---------- l--------- w--- m---------- b--- m----- i----------።
+
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి አት---- ፍ--- ለ---- ወ- ሱ-- ማ--- መ-- እ------
ā---------- f------- l--------- w--- s----- m------- m----- i----------።
+
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి ዳቦ ለ---- ወ- ዳ- መ---- መ-- እ------
d--- l--------- w--- d--- m--------- m----- i----------።
+