తెలుగు » అమ్హారిక్   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

+ 66 [ስልሳ ስድስት]66 [silisa sidisiti]

+ አገናዛቢ ተውላጠ ስም 1āgenazabī tewilat’e simi 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [ስልሳ ስድስት]
66 [silisa sidisiti]

አገናዛቢ ተውላጠ ስም 1
āgenazabī tewilat’e simi 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నేను-నాది-నా እኔ – የ-
i-- – y--ē
+
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు ቁል-- ማ--- አ------
k-------- m-------- ā-----------።
+
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు ትኬ-- ማ--- አ------
t------- m-------- ā-----------።
+
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది አን-/ ቺ – ያ--/ቺ
ā----/ c-- – y-----/c-ī
+
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? ቁል---/ሽ- አ----/ሽ-?
k----------/s---- ā---------/s----?
+
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? ትኬ---/ሽ- አ----/ሽ-?
t---------/s---- ā---------/s----?
+
   
అతను-అతనిది እሱ – የ-
i-- – y--u
+
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? የሱ ቁ-- የ- እ--- ታ----/ያ--?
y--- k------ y--- i------ t----------/y------?
+
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? የሱ ት-- የ- እ--- ታ----/ያ--?
y--- t----- y--- i------ t----------/y------?
+
   
ఆమె-ఆమెది እሷ – የ--
i--- – y-----a
+
ఆమె డబ్బు పోయింది የእ- ገ--- የ---
y------ g------- y-----።
+
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది እና የ-- የ--- ካ--- የ---
i-- y------ y------- k------- y-----።
+
   
మనము-మన እኛ – የ--
i--- – y-----a
+
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు የእ- ወ-- አ-- ህ---- ነ--
y------ w----- ā---- h---------- n---።
+
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది የእ- ሴ- አ-- ጤ-- ና--
y------ s--- ā---- t------- n---።
+
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది እና-- – የ----
i------ – y--------e
+
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ልጆ-- የ---- አ-- የ- ነ-?
l------- y--------- ā---- y--- n---?
+
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? ልጆ-- የ---- እ-- የ- ና-?
l------- y--------- i---- y--- n---?
+