తెలుగు » అమ్హారిక్   అవసరం-కావాలి


69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

+ 69 [ስልሳ ዘጠኝ]69 [silisa zet’enyi]

+ አስፈላጊ (የግድ)– መፈለግāsifelagī (yegidi)– mefelegi

69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

69 [ስልሳ ዘጠኝ]
69 [silisa zet’enyi]

አስፈላጊ (የግድ)– መፈለግ
āsifelagī (yegidi)– mefelegi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నాకు ఒక మంచం అవసరం አል- ያ------
ā---- y-------------i
+
నేను పడుకోవాలి መተ-- እ-----
m-------- i---------i
+
ఇక్కడ మంచం ఉందా? እዚ- አ-- አ-?
i---- ā---- ā--?
+
   
నాకు ఒక ల్యాంప్ అవసరం መብ-- ያ------
m------- y-------------i
+
నేను చదువుకోవాలి ማን-- እ-----
m------- i---------i
+
ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉందా? እዚ- መ--- አ-?
i---- m------- ā--?
+
   
నాకు ఒక టెలిఫోన్ అవసరం ስል- ያ------
s----- y-------------i
+
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవాలి ስል- መ--- እ-----
s----- m------- i---------i
+
ఇక్కడ టెలిఫోన్ ఉందా? እዚ- ስ-- አ-?
i---- s----- ā--?
+
   
నాకు ఒక కేమరా అవసరం ካሜ- ያ------
k----- y-------------i
+
నేను ఫొటోలు తీసుకోవాలి ፎቶ---- እ-----
f----------- i---------i
+
ఇక్కడ కేమరా ఉందా? እዚ- ካ-- አ-?
i---- k----- ā--?
+
   
నాకు ఒక కంప్యూటర్ అవసరం ኮም--- ያ------
k--------- y-------------i
+
నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపుకోవాలి ኢ---- መ-- እ-----
ī------- m----- i---------i
+
ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా? እዚ- ኮ---- አ-?
i---- k--------- ā--?
+
   
నాకు ఒక పెన్ అవసరం እስ---- ያ------
i---------- y-------------i
+
నేను ఏదో వ్రాసుకోవాలి ጥቂ- ነ-- መ-- እ-----
t------- n----- m-------- i---------i
+
ఇక్కడ ఒక పేపర్ మరియు ఒక పెన్ ఉన్నాయా? እዚ- ወ--- እ- እ----- አ-?
i---- w-------- i-- i---------- ā--?
+