తెలుగు » అమ్హారిక్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [ሰባት]
7 [sebati]

ቁጥሮች
k’ut’irochi

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [ሰባት]
7 [sebati]

ቁጥሮች
k’ut’irochi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నేను లెక్కపెడతాను እኔ እ------
i-- i------------፦
ఒకటి, రెండు, మూడు አን-- ሁ-- ፤---
ā----- h----- ፤-----i
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను እስ- ሶ-- ቆ----
i---- s----- k---------።
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: እኔ ተ--- እ------
i-- t--------- i------------፦
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, አራ- ፤ አ--- ፤ ስ---
ā---- ፤ ā------ ፤ s------i
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది ሰባ- ፤ ስ--- ፤ ዘ--
s----- ፤ s------- ፤ z------i
   
నేను లెక్కపెడతాను እኔ እ------
i-- i------------።
నువ్వు లెక్కపెట్టు አን-/ቺ ት-----/ሪ----
ā----/c-- t-------------/r--------።
అతను లెక్కపెడతాడు እሱ ይ-----
i-- y-----------።
   
ఒకటి. మొదటిది አን- – አ---
ā---- – ā------a
రెండు. రెండవది ሁለ- – ሁ---
h----- – h-------a
మూడు. మూడవది ሶስ- – ሶ---
s----- – s-------a
   
నాలుగు. నాల్గవది አራ- – አ---
ā---- – ā------a
ఐదు. ఐదవది አም-- – አ----
ā------ – ā--------a
ఆరు. ఆరవది ስድ-- – ስ----
s------- – s---------a
   
ఏడు. ఏడవది ስባ- – ስ---
s----- – s-------a
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది ስም-- – ስ----
s------- – s---------a
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది ዘጠ- – ዘ---
z------- – z--------a