తెలుగు » అమ్హారిక్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [ሰባ]
70 [seba]

መውደድ
mewidedi

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [ሰባ]
70 [seba]

መውደድ
mewidedi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? ማጨ- ይ----?
m------- y---------?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? መደ-- ይ----?
m------- y---------?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? የእ-- ጉ- ማ--- ይ----?
y------- g--- m------- y---------?
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే ማጨ- እ-----
m------- i---------i
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? ሲጋ- ት-----/ጊ---?
s----- t-----------/g--------?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి እሱ ላ--- ይ----
i-- l------- y--------i
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది ጥቂ- ነ-- መ--- እ------
t------- n----- m--------- i----------።
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది ጥቂ- ነ-- መ--- እ------
t------- n----- m------- i----------።
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది ትን- ማ-- እ------
t------ m----- i----------።
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది ጥቂ- ነ-- ል---- እ------
t------- n----- l----------- i----------።
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది ጥቂ- ነ-- እ----- ል---- እ------
t------- n----- i------------ l----------- i----------።
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది ልጋ--- እ------
l--------- i----------።
   
మీకు ఏమి కావాలి? ምን እ------- ይ----?
m--- i--------------- y---------?
మీకు కాఫీ కావాలా? ቡና ይ----?
b--- y---------?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? ወይ- ሻ- ይ---?
w----- s---- y-------?
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము ወደ ቤ- መ--- እ-------
w--- b--- m------- i------------።
మీకు టాక్సీ కావాలా? ታክ- ይ----?
t----- y---------?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు ስል- መ--- ይ-----
s----- m------- y---------?