తెలుగు » అమ్హారిక్   విశేషణాలు 2


79 [డెబ్బై తొమ్మిది]

విశేషణాలు 2

-

79 [ሰባ ዘጠኝ]
79 [seba zet’enyi]

ቅፅል 2
k’it͟s’ili 2

79 [డెబ్బై తొమ్మిది]

విశేషణాలు 2

-

79 [ሰባ ዘጠኝ]
79 [seba zet’enyi]

ቅፅል 2
k’it͟s’ili 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నేను నీలం రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను ስማ-- ቀ-- ለ-----
s------- k------ l----------።
నేను ఎరుపు రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను ቀይ ቀ-- ለ-----
k---- k------ l----------።
నేను ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను አረ--- ቀ-- ለ-----
ā-------- k------ l----------።
   
నేను ఒక నల్ల సంచి కొంటున్నాను ጥቁ- ቦ-- እ---- ነ--
t------- b----- i-------- n----።
నేను గోధుమరంగు గల ఒక సంచి కొంటున్నాను ቡኒ ቦ-- እ---- ነ--
b--- b----- i-------- n----።
నేను ఒక తెల్ల సంచి కొంటున్నాను ነጭ ቦ-- እ---- ነ--
n----- b----- i-------- n----።
   
నాకు ఒక కొత్త కారు అవసరం አዲ- መ-- ያ-------
ā---- m----- y--------------።
నాకు వేగవంతమైన ఒక కారు అవసరం ፈጣ- መ-- ያ-------
f------ m----- y--------------።
నాకు సౌకర్యవంతమైన ఒక కారు అవసరం ምቹ መ-- ያ-------
m---- m----- y--------------።
   
ఒక ముసలి ఆవిడ పైన ఉంటుంది ትል- ሴ- ከ-- ት-----
t------ s--- k----- t----------።
ఒక లావుటావిడ పైన ఉంటుంది ወፍ-- ሴ- ከ-- ት-----
w------- s--- k----- t----------።
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ కింద ఉంటుంది ጉጉ ሴ- ከ-- ት-----
g--- s--- k----- t----------።
   
మా అతిథులు మంచి మనుషులు እን----- ጥ- ሰ-- ነ---
i-------------- t---- s------ n-----።
మా అతిథులు మర్యాదస్తులైన మనుషులు እን----- ት-- ሰ-- ነ---
i-------------- t----- s------ n-----።
మా అతిథులు ఆసక్తికరమైన మనుషులు እን----- አ---- ሰ-- ነ---
i-------------- ā--------- s------ n-----።
   
నాకు మనోహరమైన పిల్లలు ఉన్నారు ፍቅ- የ-- ል-- አ--
f------ y----- l------ ā----i
కానీ మా పక్కింటివాళ్ళకి కొంటె పిల్లలున్నారు ግን ጎ---- አ---- ል-- አ---
g--- g---------- ā--------- l------ ā------i
మీ పిల్లలు మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారా? የእ--- ል-- ጨ- ና--?
y--------- l------ c----- n------?