తెలుగు » అమ్హారిక్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

+ 8 [ስምንት]8 [siminiti]

+ ሰዓትse‘ati

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [ስምንት]
8 [siminiti]

ሰዓት
se‘ati

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
మన్నించండి! ይቅ-----
y------------!
+
సమయం ఎంత అయ్యింది? እባ--/ሽ ሰ-- ስ-- ነ-?
i------/s-- s----- s----- n---?
+
ధన్యవాదం እጅ- በ-- አ-------
i---- b------ ā------------።
+
   
ఒంటిగంట అయ్యింది አን- ሰ-- ነ--
ā---- s----- n---።
+
రెండు [గంటలు] అయ్యింది ሁለ- ሰ-- ነ--
h----- s----- n---።
+
మూడు [గంటలు] అయ్యింది ሶስ- ሰ-- ነ--
s----- s----- n---።
+
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది አራ- ሰ-- ነ--
ā---- s----- n---።
+
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది አም-- ሰ-- ነ--
ā------ s----- n---።
+
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది ስድ-- ሰ-- ነ--
s------- s----- n---።
+
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది ሰባ- ሰ-- ነ--
s----- s----- n---።
+
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది ስም-- ሰ-- ነ--
s------- s----- n---።
+
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది ዘጠ- ሰ-- ነ--
z------- s----- n---።
+
   
పది [గంటలు] అయ్యింది አስ- ሰ-- ነ--
ā---- s----- n---።
+
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది አስ- አ-- ሰ-- ነ--
ā---- ā---- s----- n---።
+
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది አስ- ሁ-- ሰ-- ነ--
ā---- h----- s----- n---።
+
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి አን- ደ-- ስ-- ሰ---- አ---
ā---- d------- s----- s---------- ā----።
+
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి አን- ሰ-- ስ-- ደ---- አ---
ā---- s----- s----- d------------ ā----።
+
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి አን- ቀ- ሃ- አ-- ሰ--- አ---
ā---- k---- h--- ā---- s-------- ā----።
+