తెలుగు » అమ్హారిక్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

+ 89 [ሰማንያ ዘጠኝ]89 [semaniya zet’enyi]

+ የትእዛዝ አንቀጽ 1yeti’izazi ānik’ets’i 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [ሰማንያ ዘጠኝ]
89 [semaniya zet’enyi]

የትእዛዝ አንቀጽ 1
yeti’izazi ānik’ets’i 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! በጣ- ሰ-- ነ-/ሽ – በ-- ሰ-- አ---/ኚ-
b------ s----- n---/s-- – b------ s----- ā------/n--!
+
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! በጣ- ብ- ት----/ሽ – ብ- አ---/ኚ-
b------ b--- t----------/s-- – b--- ā-------/n--!
+
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! የመ---/ሽ- አ----/ሽ አ----/ሽ ነ- – አ----/ሽ አ----/ሽ አ---/ጪ-
y----------/s---- ā---------/s-- ā--------/s-- n--- – ā---------/s-- ā--------/s-- ā-------/c---!
+
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! በጣ- ት----/ያ-- – በ-- አ---/ቂ-
b------ t----------/y------ – b------ ā-------/k--!
+
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! ስት---/ሪ በ--- ነ- – በ-- በ--- አ----/ሪ-
s---------/r- b----------- n--- – b------ b----------- ā--------/r-!
+
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! በጣ- ብ- ት----/ጫ-- – በ-- ብ- አ---/ጪ-
b------ b--- t-----------/c-------- – b------ b--- ā--------/c---!
+
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! በጣ- ብ- ታ----/ሻ-- – በ-- ብ- አ---/ሺ-
b------ b--- t-----------/s------- – b------ b--- ā--------/s--!
+
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! በጣ- ብ- ት----/ሪ--- – በ-- ብ- አ---/ሪ-
b------ b--- t---------/r-------- – b------ b--- ā------/r-!
+
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! በፍ--- ት----/ጃ-- – በ-- በ---- አ---/ጂ-
b---------- t---------/j------ – b------ b---------- ā------/j-!
+
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! ይነ- አ- ሙ---
y----- ā-- m-----!
+
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! ይቀ-- አ- ሙ---
y--------- ā-- m-----!
+
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! ተቀ--- ይ-- አ- ሙ---
t----------- y------ ā-- m-----!
+
   
సహనం పాటించండి! ትእ---- ይ----
t------------ y-------!
+
తొందపడొద్దు! ጊዜ-- ይ----
g------- y---------!
+
ఒక నిమిశం ఆగండి! ጥቂ- ይ---
t------- y------!
+
   
జాగ్రత్త! ይጠ----
y------------!
+
సమయం పాటించండి! በሰ-- ይ---
b------- y------!
+
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! ደደ- አ----
d----- ā------!
+