తెలుగు » అమ్హారిక్   వారం లోని రోజులు


9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

+ 9 [ዘጠኝ]9 [zet’enyi]

+ የሳምንቱ ቀናትyesaminitu k’enati

9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

9 [ዘጠኝ]
9 [zet’enyi]

የሳምንቱ ቀናት
yesaminitu k’enati

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
సోమవారం ሰኞ
s---o
+
మంగళవారం ማክ--
m-------o
+
బుధవారం ረቡ-
r----i
+
   
గురువారం ሐሙ-
h-----i
+
శుక్రవారం አር-
ā---i
+
శనివారం ቅዳ-
k-----ē
+
   
ఆదివారం እሁ-
i---i
+
వారం ሳም--
s------i
+
సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు ከሰ- እ-- እ--
k------ i---- i---i
+
   
మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది የመ----- ቀ- ሰ- ነ--
y------------- k---- s---- n---።
+
రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది ሁለ--- ቀ- ማ--- ነ--
h---------- k---- m-------- n---።
+
మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది ሶስ--- ቀ- ረ-- ነ--
s---------- k---- r----- n---።
+
   
నాలుగవ రోజు గురువారం అవుతుంది አራ--- ቀ- ሐ-- ነ--
ā--------- k---- h------ n---።
+
ఐదవ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది አም---- ቀ- አ-- ነ--
ā----------- k---- ā---- n---።
+
ఆరవ రోజు శనివారం అవుతుంది ስድ---- ቀ- ቅ-- ነ--
s------------ k---- k------ n---።
+
   
ఏడవ రోజు ఆదివారం అవుతుంది ሰባ--- ቀ- እ-- ነ--
s---------- k---- i---- n---።
+
వారం లో ఏడు రోజులు ఉంటాయి ሳም-- ሰ-- ቀ-- አ---
s------- s----- k------- ā----።
+
మనం కేవలం ఐదు రోజులే పనిచేస్తాము እኛ የ----- አ--- ቀ-- ብ- ነ--
i--- y----------- ā------ k------- b---- n---።
+