తెలుగు » అమ్హారిక్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [ዘጠና]
90 [zet’ena]

የትእዛዝ አንቀጽ 2
yeti’izazi ānik’ets’i 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [ዘጠና]
90 [zet’ena]

የትእዛዝ አንቀጽ 2
yeti’izazi ānik’ets’i 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
గడ్డం గీసుకోండి! ተላ-/ጪ-
t-------/c---!
స్నానం చేయండి! ታጠ-/ቢ-
t------/b-!
జుట్టు దువ్వుకోండి! አበ--/ሪ-
ā-------/r-!
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! ደው-- ይ----
d------ y-------!
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! ጀም-- ይ----
j------ y-------!
ఆగండి! አቁ-- ያ---
ā------ y------!
   
వదిలేయండి! ተወ-- ይ----
t------ y-------!
చెప్పండి! ተና---- ይ-----
t---------- y---------!
కొనండి! ግዛ-- ይ----
g------ y-------!
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! በፍ-- የ----- እ------
b---------- y----------- i----------!
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! በፍ-- እ--- እ------
b---------- i------- i----------!
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! በፍ-- ት-- ያ----- እ------
b---------- t----- y------------ i----------!
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! ሁል-- ታ-- ይ---
h------- t------ y-----!
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! ሁል-- ጥ- ይ---
h------- t---- y-----!
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! ሁል-- ት-- ይ---
h------- t----- y-----!
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! በሰ-- ቤ-- ይ----
b------- b----- y-------!
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! እራ--- ይ----
i-------- y---------!
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! በቅ-- ደ--- ይ-----
b-------- d------- y----------!