తెలుగు » అరబిక్   వ్యక్తులు


1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

-

‫1 [واحد]‬
‫1 [wahd]‬

‫الأشخاص‬
‫al'ashkhas‬

1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

-

‫1 [واحد]‬
‫1 [wahd]‬

‫الأشخاص‬
‫al'ashkhas‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను ‫أ---
‫---‬
నేను మరియు నువ్వు ‫أ-- و----
‫--- w-----‬
మన ఇద్దరం ‫ن-- ا-------
‫---- a---------‬
   
అతను ‫ه--
‫--‬
అతను మరియు ఆమె ‫ه- و---
‫-- w---‬
వారిద్దరూ ‫ك----- / ك-------
‫------- / k----------‬
   
పురుషుడు ‫ا-----
‫-------‬
స్త్రీ ‫ا------ / ا------
‫---------- / a-------‬
పిల్లవాడు ‫ا---- / ا-----
‫------- / a-----‬
   
కుటుంబం ‫ا-------
‫---------‬
నా కుటుంబం ‫ع------
‫--------‬
నా కుటుంబం ఇక్కడ ఉంది ‫ع----- ه--.‬
‫-------- h---‬
   
నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ‫أ-- ه--.‬
‫--- h---‬
నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ‫أ-- ه--.‬
‫--- h---‬
అతను, ఆమె ఇక్కడ ఉన్నారు ‫ه- ه-- و-- أ----.‬
‫-- h--- w--- a-----‬
   
మేము ఇక్కడ ఉన్నాము ‫ن-- ه--.‬
‫---- h---‬
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ‫أ--- / أ--- ه--.‬
‫------ / '----- h---‬
వాళ్లందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు ‫ج----- ه--.‬
‫-------- h---‬