తెలుగు » అరబిక్   నిన్న-ఈరోజు -రేపు


10 [పది]

నిన్న-ఈరోజు -రేపు

-

‫10 [عشرة]‬
‫10 [eshirt]‬

‫أمس – اليوم – غدًا‬
‫ams - alyawm - ghdana‬

10 [పది]

నిన్న-ఈరోజు -రేపు

-

‫10 [عشرة]‬
‫10 [eshirt]‬

‫أمس – اليوم – غدًا‬
‫ams - alyawm - ghdana‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నిన్న శనివారం అయ్యింది ‫ا------ ك-- ا----.‬
‫--------- k-- a------‬
నిన్న నేను సినిమా కి వెళ్ళాను ‫ب----- ك--- ف- ا------.‬
‫------- k-- f- a--------‬
సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ‫ك-- ا----- م-----.‬
‫--- a----- m-------‬
   
ఈరోజు ఆదివారం ‫ا---- ه- ا----.‬
‫------ h- a------‬
ఈరోజు నేను పని చేయడం లేదు ‫ا---- ل- أ---.‬
‫------ l- '-----‬
నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను ‫س---- ف- ا----.‬
‫------- f- a-----‬
   
రేపు సోమవారం ‫غ--- ه- ا------.‬
‫------ h- a--------‬
రేపు నేను మళ్ళీ పని చేస్తాను ‫غ--- س---- ل----.‬
‫------ s------ l------‬
నేను ఆఫీసులో పని చేస్తాను ‫إ-- أ--- ف- م---.‬
‫----- '----- f- m-----‬
   
ఆయన ఎవరు? ‫م- ه----
‫-- h----‬
ఆయన పీటర్ ‫ه-- ب---.‬
‫---- b-----‬
పీటర్ ఒక విధ్యార్థి ‫ب--- ط---.‬
‫----- t---‬
   
ఆమె ఎవరు? ‫م-- ه----
‫--- h-----‬
ఆమె మార్థా ‫ه-- م----.‬
‫----- m----‬
మార్థా ఒక సెక్రెటరీ ‫م---- أ---- س-.‬
‫----- '------ s-‬
   
పీటర్ మరియు మార్థా స్నేహితులు ‫ب--- و----- أ-----.‬
‫----- w------ '--------‬
పీటర్ మార్థా స్నేహితుడు ‫ب--- ص--- م----.‬
‫----- s---- m----‬
మార్థా పీటర్ స్నేహితురాలు ‫م---- ص---- ب---.‬
‫----- s------ b---‬