తెలుగు » అరబిక్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

‫100 [مائة]‬
‫100 [mayta]‬

‫الظروف‬
‫alzzuruf‬

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

‫100 [مائة]‬
‫100 [mayta]‬

‫الظروف‬
‫alzzuruf‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు ‫ف- و-- م-- ـ-- أ---- / ل-- ب---
‫-- w--- m---- a----- / l--- b--‬
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? ‫ه- س-- أ- ك-- ف- ب------
‫-- s-- '-- k--- f- b-----‬
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. ‫ل-------.‬
‫---------‬
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు ‫أ-- م- ـ-- ل- أ---
‫---- m- l- a--‬
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? ‫أ---- أ---- ه----
‫------- a----- h---‬
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . ‫ل-- ل- أ--- أ----.‬
‫--- l- '----- a-----‬
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు ‫ل- ي--- ـ-- ل- ي---
‫-- y---- l- y--‬
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? ‫ه- س---- ط----- ه----
‫-- s------- t------ h---‬
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. ‫ل-- ل- أ--- ا----- ه--.‬
‫--- l- '---- a------ h---‬
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు ‫ش-- آ-- ـ-- ل----- م-.‬
‫---- a---- l------ m-‬
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? ‫أ---- ف- ت---- م---- إ------
‫-------- f- t------ m------- '------‬
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు ‫ل-- ل- أ--- أ--- م- ذ--.‬
‫--- l- '---- '------ m-- d-----‬
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు ‫ق- ... ـ-- ل-- ب---
‫--- l--- b--‬
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? ‫ه- أ--- ش---- ؟-
‫-- '----- s------ ‬
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. ‫ل-- ل- آ-- ش---- ب--.‬
‫--- l- a--- s------ b----‬
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు ‫أ-- م- ـ-- ل- أ---
‫---- m- l- a--‬
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? ‫ه- ه--- أ------------
‫-- h---- '----------‬
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు ‫ل-- ل- أ--.‬
‫--- l- '---‬