తెలుగు » అరబిక్   రంగులు


14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

+ ‫14 [أربعة عشر]‬14 [arabeat eashr]

+ ‫الألوان‬al'alwan

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

‫14 [أربعة عشر]‬
14 [arabeat eashr]

‫الألوان‬
al'alwan

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది ‫ا---- أ---.‬
a------ '-----.
+
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు ‫ا---- ص----.‬
a------ s-----.
+
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది ‫ا-------- ب-------.‬
a----------- b---------.
+
   
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది ‫ا----- ح----.‬
a------- h------.
+
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది ‫ا----- ز----.‬
a------ z------.
+
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది ‫ا----- أ---.‬
a------ '------.
+
   
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది ‫ا----- ب---------.‬
a-------- b----.
+
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది ‫ا------ ر-----.‬
a--------- r--------.
+
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి ‫إ----- ا------ س----.‬
'------ a------- s----.
+
   
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు ‫م- ل-- ا----- أ---.‬
m-- l--- a-------? '-----.
+
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ ‫م- ل-- ا----- أ---.‬
m-- l--- a-------? '-----.
+
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు ‫م- ل-- ا--------- ب------.‬
m-- l--- a--------? b---------.
+
   
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు ‫م- ل-- ا----- أ---.‬
m-- l--- a-------? '-----.
+
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం ‫م- ل-- ا------ أ---.‬
m-- l--- a-------? '------.
+
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ ‫م- ل-- ا------ أ---.‬
m-- l--- a------? '------.
+
   
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు ‫م- ل-- ا------ ب---.‬
m-- l--- a-------? b-----.
+
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు ‫م- ل-- ا------- ر----.‬
m-- l--- a--------? r------.
+
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా ‫م- ل-- إ----- ا------- أ---.‬
m- l--- '------- a---------? '----.
+