తెలుగు » అరబిక్   రంగులు


14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

‫14 [أربعة عشر]‬
‫14 [arbet eshr]‬

‫الألوان‬
‫al'alwan‬

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

‫14 [أربعة عشر]‬
‫14 [arbet eshr]‬

‫الألوان‬
‫al'alwan‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది ‫ا---- أ---.‬
‫----------- '----‬
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు ‫ا---- ص----.‬
‫--------- s-----‬
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది ‫ا-------- ب-------.‬
‫----------- b------‬
   
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది ‫ا----- ح----.‬
‫-------- h-----‬
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది ‫ا----- ز----.‬
‫-------- z------‬
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది ‫ا----- أ---.‬
‫------- '-----‬
   
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది ‫ا----- ب---------.‬
‫---------- b----‬
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది ‫ا------ ر-----.‬
‫---------- r-------‬
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి ‫إ----- ا------ س----.‬
‫------- a-------- s----‬
   
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు ‫م- ل-- ا----- أ---.‬
‫-- l--- a---------- '----‬
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ ‫م- ل-- ا----- أ---.‬
‫-- l--- a--------- '-----‬
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు ‫م- ل-- ا--------- ب------.‬
‫-- l--- a------------ b--------‬
   
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు ‫م- ل-- ا----- أ---.‬
‫--- l--- a------ '-----‬
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం ‫م- ل-- ا------ أ---.‬
‫--- l--- a-------- '-----‬
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ ‫م- ل-- ا------ أ---.‬
‫--- l--- a------ '------‬
   
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు ‫م- ل-- ا------ ب---.‬
‫--- l--- a-------- b------‬
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు ‫م- ل-- ا------- ر----.‬
‫--- l--- a---------- r-----‬
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా ‫م- ل-- إ----- ا------- أ---.‬
‫-- l--- '------- a-------- '----‬