తెలుగు » అరబిక్   ఋతువులు మరియు వాతావరణం


16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

‫16 [ستة عشر]‬
‫16 [stt eshr]‬

‫فصول السنة والطقس‬
‫fsul alssanat walttaqs‬

16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

‫16 [ستة عشر]‬
‫16 [stt eshr]‬

‫فصول السنة والطقس‬
‫fsul alssanat walttaqs‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
ఇవి ఋతువులు: ‫ه-- ه- ف--- ا------
‫----- h-- f---- a---------‬
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, ‫ا------ ا------
‫---------- a-------‬
శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు ‫ا------ و------.‬
‫--------- w-----------‬
   
గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. ‫ا---- ح--.‬
‫------- h--‬
గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు ‫ف- ا---- ت--- ا----.‬
‫-- a------ t----- a--------‬
మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. ‫ف- ا---- ن-- أ- ن----.‬
‫-- a------ n---- '--- n-----‬
   
హేమంతం చల్లగా ఉంది. ‫ا----- ب---.‬
‫---------- b---‬
హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది ‫ف- ا----- ت--- أ- ت----
‫-- a--------- t---- '-- t----‬
హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము ‫ف- ا----- ن--- ا----- ف- ا----.‬
‫-- a--------- n------- a------ f- a-----‬
   
చలిగా ఉంది ‫ا--- ب---.‬
‫----- b---‬
వర్షం పడుతున్నది. ‫إ--- ت---.‬
‫------- t------‬
పిచ్చి గాలిగా ఉంది ‫ا--- ع---.‬
‫----- e---‬
   
వెచ్చగా ఉంది ‫ا--- د---.‬
‫----- d----‬
ఎండగా ఉంది ‫ا--- م----.‬
‫----- m-----‬
మనోహరంగా ఉంది ‫ا--- ص---.‬
‫----- s----‬
   
ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? ‫ك-- ا---- ا------
‫--- a------ a-----‬
ఈరోజు చలిగా ఉంది ‫ا---- ا--- ب---.‬
‫------ a----- b---‬
ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది ‫ا---- ا--- د---.‬
‫------ a----- d----‬