తెలుగు » అరబిక్   ఋతువులు మరియు వాతావరణం


16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

+ ‫16 [ستة عشر]‬16 [stat eashr]

+ ‫فصول السنة والطقس‬fsul alsanat waltuqsa

16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

‫16 [ستة عشر]‬
16 [stat eashr]

‫فصول السنة والطقس‬
fsul alsanat waltuqsa

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
ఇవి ఋతువులు: ‫ه-- ه- ف--- ا------
h---- h-- f---- a-----:
+
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, ‫ا------ ا------
a------- a------,
+
శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు ‫ا------ و------.‬
a---------- w---------.
+
   
గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. ‫ا---- ح--.‬
a---- h--.
+
గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు ‫ف- ا---- ت--- ا----.‬
f- a----- t----- a-------.
+
మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. ‫ف- ا---- ن-- أ- ن----.‬
f- a----- n----- '--- n--------.
+
   
హేమంతం చల్లగా ఉంది. ‫ا----- ب---.‬
a------- b----.
+
హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది ‫ف- ا----- ت--- أ- ت----
f- a------- t------ '-- t--r
+
హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము ‫ف- ا----- ن--- ا----- ف- ا----.‬
f- a------- n------ a------ f- a-----.
+
   
చలిగా ఉంది ‫ا--- ب---.‬
a---- b----.
+
వర్షం పడుతున్నది. ‫إ--- ت---.‬
'------ t-----.
+
పిచ్చి గాలిగా ఉంది ‫ا--- ع---.‬
a---- e-----.
+
   
వెచ్చగా ఉంది ‫ا--- د---.‬
a---- d----.
+
ఎండగా ఉంది ‫ا--- م----.‬
a---- m-----.
+
మనోహరంగా ఉంది ‫ا--- ص---.‬
a---- s----.
+
   
ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? ‫ك-- ا---- ا------
k-- a----- a------?
+
ఈరోజు చలిగా ఉంది ‫ا---- ا--- ب---.‬
a----- a---- b----.
+
ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది ‫ا---- ا--- د---.‬
a----- a----- d---.
+