తెలుగు » అరబిక్   ఇంటి చుట్టూ


17 [పదిహేడు]

ఇంటి చుట్టూ

-

‫17 [سبعة عشر]‬
‫17 [sbet eshr]‬

‫فى البيت / في المنزل‬
‫faa albayt / fi almunzal‬

17 [పదిహేడు]

ఇంటి చుట్టూ

-

‫17 [سبعة عشر]‬
‫17 [sbet eshr]‬

‫فى البيت / في المنزل‬
‫faa albayt / fi almunzal‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మా ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది ‫ه-------.‬
‫---------‬
కప్పు పైన ఉంది ‫ا---- ف- ا-----.‬
‫-------- f- a------‬
అడుగు మట్టము కింద ఉంది ‫ا---- ف- ا-----.‬
‫----- f- a------‬
   
ఇంటి వెనుక ఒక తోట ఉంది ‫خ-- ا----- ح----.‬
‫----- a------- h-------‬
ఇంటి ముందు వీధీ లేదు ‫ل- ي-- ش--- أ--- ا-----.‬
‫-- y----- s----- '---- a-------‬
ఇంటి పక్కన చెట్లు ఉన్నాయి ‫ه--- أ---- ب---- ا-----.‬
‫---- '------ b------ a---------‬
   
నా అపార్ట్ మెంట్ ఇక్కడ ఉంది ‫ه-- ه- ش---.‬
‫----- h- s------‬
వంటగది మరియు స్నానాలగది ఇక్కడ ఉన్నాయి ‫و--- ا----- و------.‬
‫------ a-------- w--------‬
లివింగ్ రూమ్ మరియు పడకటి ఇల్లు అక్కడ ఉన్నాయి ‫ه--- غ--- ا-----(ا------) و---- ا----.‬
‫---- g------ a-------(a----------) w-------- a------‬
   
ముందు తలుపు మూసి ఉంది ‫ب-- ا----- م---.‬
‫--- a------- m------‬
కానీ కిటికీలు తెరిచి ఉన్నాయి ‫ل-- ا------ م-----.‬
‫----- a---------- m--------‬
ఈరోజు వేడిగా ఉంది ‫ا---- ا--- ح--.‬
‫------ a----- h---‬
   
మేము లివింగ్ రూమ్ కి వెళ్తున్నాము ‫ن--- ا--- إ-- غ--- ا-----.‬
‫------- a--- '----- g------ a------‬
అక్కడ ఒక సోఫా మరియు ఒక కుర్చీ ఉన్నాయి ‫ه--- ا---- و----.‬
‫---- a------ w--------‬
దయచేసి కూర్చోండి! ‫ت--- ب--------
‫-------- b--------‬
   
అక్కడ నా కంప్యూటర్ ఉంది ‫ه--- ح-----.‬
‫---- h-----‬
అక్కడ నా స్టీరియో ఉంది ‫ه--- م----- ا------.‬
‫---- m-------- a---------‬
టీవీ సెట్ సరి కొత్తది ‫ج--- ا------ ج---.‬
‫---- a-------- j----‬