తెలుగు » అరబిక్   చిన్న సంభాషణ 2


21 [ఇరవై ఒకటి]

చిన్న సంభాషణ 2

-

‫21 [واحد وعشرون]‬
‫21 [wahd waeashrun]‬

‫محادثة قصيرة،رقم 2‬
‫mhadathat qasirt,rqm 2‬

21 [ఇరవై ఒకటి]

చిన్న సంభాషణ 2

-

‫21 [واحد وعشرون]‬
‫21 [wahd waeashrun]‬

‫محادثة قصيرة،رقم 2‬
‫mhadathat qasirt,rqm 2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు ఎక్కడనుంచి వచ్చారు? ‫م- أ-- أ----
‫-- '--- '---‬
బేసల్ నుండి ‫أ-- م- ب---.‬
‫--- m-- b---‬
బేసల్ స్విడ్జర్లాండ్ లో ఉంది ‫ب--- ت-- ف- س-----.‬
‫----- t---- f- s------‬
   
నేను శ్రీ ముల్లర్ గారిని మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను ‫ا--- ل- أ- أ--- ل- ا---- م-----
‫---- l- '-- '----- l-- a---- m---‬
ఆయన విదేశీయులు ‫ه- أ----.‬
‫-- '------‬
ఆయన ఎన్నో భాషలు మాట్లాడతారు ‫إ-- ي---- ع--- ل---.‬
‫------ y--------- e--- l------‬
   
మీరు ఇక్కడకి మొదటిసారి వచ్చారా? ‫ه- ح---- ه-- ل--- م----
‫-- h------- h--- l------- m----‬
లేదూ, నేను క్రిందటి సంవత్సరం ఒకసారి వచ్చాను ‫ل-- ك-- ه-- ف- ا---- ا-----.‬
‫--- k--- h--- f- a---- a-----‬
కానీ, ఒక్క వారం రోజుల పాటే ‫و--- ل--- أ---- ف--.‬
‫------ l------- '----- f----‬
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? ‫أ------ ب----- ه----
‫---------- b-------- h---‬
చాలా. మనుషులు చాలా మంచిగా ఉన్నారు ‫ج---. ف----- ل----.‬
‫----- f------ l-------‬
అలాగే ఇక్కడి ప్రదేశము కూడా నాకు నచ్చింది ‫و------- ا------- ت----- أ----.‬
‫---------- a---------- t------- a-----‬
   
మీరు ఏమి చేస్తుంటారు? ‫م--------
‫--------‬
నేను అనువాదకుడని / అనువాదకురాలిని ‫أ-- م----.‬
‫--- m--------‬
నేను పుస్తకాలను అనువదిస్తాను ‫إ-- أ---- ك----.‬
‫----- '--------- k-----‬
   
మీరు ఇక్క ఒంటరిగా / ఒక్కరే ఉన్నారా? ‫ه- ح---- ب----- ه----
‫-- h------- b--------- h---‬
లేదు, నా భార్య / నా భర్త కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు ‫ل-- ز---- / ز--- ه-- أ----.‬
‫--- z------ / z--- h--- a-----‬
మరియు ఆ ఇద్దరు నా పిల్లలు ‫و---- ط---- ا------.‬
‫------- t------ a-------‬