తెలుగు » అరబిక్   చిన్న సంభాషణ 3


22 [ఇరవై రెండు]

చిన్న సంభాషణ 3

-

‫22 [اثنان وعشرون]‬
‫22 [athnan waeashrwn]‬

‫محادثة قصيرة ،رقم 3‬
‫mhadathat qasirat ,rqum 3‬

22 [ఇరవై రెండు]

చిన్న సంభాషణ 3

-

‫22 [اثنان وعشرون]‬
‫22 [athnan waeashrwn]‬

‫محادثة قصيرة ،رقم 3‬
‫mhadathat qasirat ,rqum 3‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు పొగ త్రాగుతారా? ‫ه- ت-----
‫-- t-----‬
అవును, ఒకప్పుడు త్రాగేవాడిని / త్రాగేదాన్ని ‫ك-- س----- أ---.‬
‫--- s------ '-------‬
కానీ, ఇప్పుడు నేను అస్సలు త్రాగటంలేదు ‫ل-- ا---- ت---- ع--.‬
‫---- a---- t------- e---‬
   
నేను పొగ త్రాగితే మీకు ఎమైనా ఇబ్బందా? ‫أ----- إ- د-----
‫-------- '--- d------‬
లేదు, అస్సలు లేదు ‫ل-- ع-- ا------.‬
‫--- e---- a--------‬
అది నాకు ఇబ్బంది కలిగించదు ‫ه-- ل- ي-----.‬
‫---- l- y--------‬
   
మీరు ఎమైనా త్రాగుతారా? ‫أ ت--- ش------
‫- t------ s------‬
ఒక బ్రాందీ? ‫ق---- م- ا---------
‫------ m-- a--------‬
వద్దు, వేలైతే ఒక బీర్ ‫ل-- أ--- ك---- م- ا----.‬
‫--- '----- k----- m-- a-------‬
   
మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తారా? ‫أ----- ك-------
‫-------- k-------‬
అవును, ఎక్కువగా వ్యాపారనిమిత్తం ‫ن--- و------ م- ت--- ر---- ع--.‬
‫------- w-------- m- t---- r----- e---‬
కానీ, ఇప్పుడు మేము సెలవల్లో ఉన్నాము ‫و--- ا--- ن--- ا------ ه--.‬
‫---- a--- n---- a--------- h---‬
   
ఎంత వేడిగా ఉంది! ‫م- ه-- ا-----
‫-- h--- a---‬
అవును, ఈరోజు చాలా వేడిగా ఉంది ‫ن--- ب----- ا---- ح-- ج---.‬
‫----- b----- a----- h--- j----‬
పదండి, వసారాలో కి వెళ్దాము ‫ل---- إ-- ا------.‬
‫--------- '----- a------‬
   
రేపు ఇక్కడ ఒక పార్టీ ఉంది ‫غ--- س---- ح--- ه--.‬
‫------ s------ h------- h---‬
మీరు కూడా వస్తున్నారా? ‫ه- س---- ا-----
‫-- s----- a---‬
అవును, మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించారు ‫ط----- ف--- م------.‬
‫------- f--- m------‬