తెలుగు » అరబిక్   సమావేశం


24 [ఇరవై నాలుగు]

సమావేశం

-

‫24 [أربع وعشرون]‬
‫24 [arbae waeashrun]‬

‫الموعد‬
‫almawed‬

24 [ఇరవై నాలుగు]

సమావేశం

-

‫24 [أربع وعشرون]‬
‫24 [arbae waeashrun]‬

‫الموعد‬
‫almawed‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీ బస్ వెళ్ళిపోయిందా? ‫ه- ف---- ا--------
‫-- f---- a---------‬
నేను మీ కొరకు అరగంట నిరీక్షించాను ‫ل--------- ل--- س---.‬
‫------------ l----- s----‬
మీ వద్ద మొబైల్ / సెల్ ఫోన్ లేదా? ‫أ-- ت--- ه----- ج-------
‫---- t----- h------ j------‬
   
ఈ సారి నుండి విధిగా ఉండండి! ‫ك- د------- م---- ا---- ا--------
‫-- d-------- m------- a------- a--------‬
ఈ సారి నుండి టాక్సీలో రండి! ‫خ- س---- أ--- ف- ا---- ا--------
‫---- s------ '----- f- a------- a--------‬
ఈ సారి నుండి మీతోపాటుగా గొడుగు తీసుకువెళ్ళండి! ‫ ف- ا---- ا------- ا---- م-- م--- ض- ا------
‫ f- a------- a---------- a------ m---- m------- d--- a------‬
   
రేపు నాకు సెలవు ఉంది ‫غ--- ع--- ع---.‬
‫------ e---- e-------‬
మనం రేపు కలుద్దామా? ‫ه- س----- غ-----
‫-- s-------- g-----‬
క్షమించండి, రేపు నేను రాలేను ‫ي------ غ--- ل- ي------.‬
‫--------- g----- l- y--------‬
   
ఈ వారాంతం రోజు మీరు ముందుగానే ఎమైనా పనులు పెట్టుకున్నారా? ‫أ---- خ-- ل----- ه-- ا--------
‫------- k----- l-------- h--- a------‬
లేదా మీకు ఇంతకు మునుపే ఎవరినైనా కలుసుకోవలసి ఉందా? ‫ا- ا-- ع-- م-----
‫-- '----- e---- m----‬
నా ఉద్దేశంలో మనం ఈ వారాంతంలో కలవాలి ‫أ---- أ- ن---- ف- ن---- ا------.‬
‫------- '--- n------ f- n------ a-------‬
   
మనం పిక్నిక్ కి వెళ్దామా? ‫أ---- ف- ا----- ب------
‫-------- f- a----- b--------‬
మనం సముద్ర తీరంకి వెళ్దామా? ‫ه- ن--- إ-- ا-------
‫-- n------ '----- a--------‬
మనం పర్వతాల మీదకు? ‫ه- ن--- ا-- ا----- ؟-
‫-- n------ '----- a------ ‬
   
నేను నిన్ను ఆఫీసు నుండి తీసుకువస్తాను ‫س--- ل---- م- ا-----.‬
‫------ l--------- m-- a--------‬
నేను నిన్ను ఇంటి నుండి తీసుకువస్తాను ‫س--- ل---- م- ا-----.‬
‫------ l-------- m-- a--------‬
నేను నిన్ను బస్ స్టాప్ నుండి తీసుకువస్తాను ‫س-------- م- م--- ا-------.‬
‫-------------- m-- m----- a---------‬