తెలుగు » అరబిక్   పరిచయం


3 [మూడు]

పరిచయం

-

‫3 [ثلاثة]‬
‫3 [thllathat]‬

‫التعارف‬
‫alttaearf‬

3 [మూడు]

పరిచయం

-

‫3 [ثلاثة]‬
‫3 [thllathat]‬

‫التعارف‬
‫alttaearf‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నమస్కారం! ‫م-------
‫-------‬
నమస్కారం! ‫م------ / ن---- س-----
‫------- / n------ s----‬
మీరు ఎలా ఉన్నారు? ‫ك-- ا----- / ك-- ح-----
‫---- a----- / k--- h----‬
   
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? ‫ه- أ-- م- أ-------
‫-- '--- m-- '------‬
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? ‫ه- أ-- م- أ-------
‫-- '--- m-- a------‬
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? ‫ه- أ-- م- أ-----
‫-- '--- m-- '----‬
   
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? ‫ف- أ- ف--- ت-----
‫-- '-- f----- t----‬
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? ‫م- م-- أ-- ه----
‫--- m---- '--- h---‬
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? ‫إ-- م-- س---- ؟-
‫------ m---- s------- ‬
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? ‫أ----- ا------ ه----
‫--------- a--------- h---‬
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? ‫أ---- ع---- ه----
‫------ e------ h--‬
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! ‫ت--- ب--------
‫----- b--------‬
   
ఇది నా చిరునామా ‫ه-- ع----- / إ--- ع-----.‬
‫---- e------ / '------ e------‬
రేపు మనం కలుద్దామా? ‫أ--- غ-----
‫---- g-----‬
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి ‫م----- ل-- ا------- أ---.‬
‫------- l---- a--------- '------‬
   
సెలవు! ‫و-------
‫-------‬
ఇంక సెలవు! ‫إ-- ا------
‫------ a-------‬
మళ్ళీ కలుద్దాము! ‫أ--- ق-------
‫---- q------‬