తెలుగు » అరబిక్   ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద


33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

‫33 [ثلاثة وثلاثون]‬
‫33 [thlatht wathalathwn]‬

‫فى محطة القطار‬
‫fa mahattat alqitar‬

33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

‫33 [ثلاثة وثلاثون]‬
‫33 [thlatht wathalathwn]‬

‫فى محطة القطار‬
‫fa mahattat alqitar‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
బర్లీన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? ‫م-- ي---- ا----- ا----- إ-- ب------
‫---- y------- a------ a------ '----- b-----‬
ప్యారిస్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? ‫م-- ي---- ا----- ا----- إ-- ب------
‫--- y------- a------ a------ '----- b----‬
లండన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? ‫م-- ي---- ا----- ا----- إ-- ل-----
‫---- y------- a------ a------ '----- l-----‬
   
వార్సా కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ‫م-- ي---- ا----- إ-- و------
‫--- y------- a------ '----- w----‬
స్టాక్ హామ్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ‫م-- ي---- ا----- إ-- س---------
‫--- y------- a------ '----- s-------‬
బుడాపెస్ట్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ‫م-- ي---- ا----- إ-- ب--------
‫---- y------- a------ '----- b-------‬
   
మాడ్రిడ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి ‫أ--- ت---- س-- إ-- م----.‬
‫---- t-------- s---- '----- m-----‬
ప్రేగ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి ‫أ--- ت---- س-- إ-- ب---.‬
‫---- t-------- s---- '----- b------‬
బెర్న్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి ‫أ--- ت---- س-- إ-- ب--.‬
‫---- t-------- s---- '----- b---‬
   
ట్రైన్ విఎన్నా కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? ‫م-- ي-- ا----- إ-- ف------
‫---- y---- a------ '----- f-----‬
ట్రైన్ మాస్కో కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? ‫م-- ي-- ا----- إ-- م------
‫---- y---- a------ '----- m----‬
ట్రైన్ యాంస్టర్ డామ్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? ‫م-- ي-- ا----- إ-- أ---------
‫--- y---- a------ '----- '---------‬
   
నేను ట్రైన్లు మారాలా? ‫ه- ع-- أ- أ--- ا----- ل------ ا------
‫-- e---- '-- '----- a------ l---------- a------‬
ఏ ప్లాట్ ఫార్మ్ నండి ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది? ‫م- أ- ر--- ي---- ا-------
‫-- '-- r---- y------- a------‬
ట్రైన్ లో స్లీపర్లు ఉన్నాయా? ‫ه- ف- ا----- ع--- ن----
‫-- f- a------ e------ n--‬
   
నాకు బ్రస్సెల్స్ కి వన్-వే టికెట్ కావాలి ‫أ--- ت---- ذ--- ف-- إ-- ب-----.‬
‫---- t-------- d----- f---- '----- b-----‬
నాకు కోపెన్ హాగెన్ కి రిటర్న్ టికెట్ కావాలి ‫أ--- ت---- ذ--- و---- إ-- ك-------.‬
‫---- t---------- d----- w------ '----- k---------‬
స్లీపర్ లో బెర్త్ ధర ఎంత? ‫ك- ك--- ا------ ف- ا-------
‫--- k----- a-------- f- a-------‬