తెలుగు » అరబిక్   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

‫36 [ستة وثلاثون]‬
‫36 [stt wathlathun]‬

‫وسائل النقل العام‬
‫wsayil alnnaql aleam‬

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

‫36 [ستة وثلاثون]‬
‫36 [stt wathlathun]‬

‫وسائل النقل العام‬
‫wsayil alnnaql aleam‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? ‫أ-- م--- ا--------
‫--- m----- a-------‬
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? ‫أ-- ح---- ت--- إ-- م--- ا--------
‫---- h------ t---- '----- m----- a--------‬
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? ‫أ- خ- ع--- أ- أ-------
‫--- k---- e----- '--- '--------‬
   
నేను మారాలా? ‫ه- ع-- ت---- ا------ ل------ ا------
‫-- e--- t----- a-------- l---------- a------‬
నేను ఎక్కడ మారాలి? ‫أ-- ي-- ت---- ا--------
‫--- y-- t----- a-------‬
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? ‫ك- ث-- ا------ ؟-
‫--- t----- a---------- ‬
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? ‫ك- ع-- ا------ ح-- م--- ا--------
‫-- e---- a--------- h---- m----- a--------‬
మీరు ఇక్కడ దిగాలి ‫ع--- أ- ت--- ه--.‬
‫---- '-- t------- h---‬
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి ‫ع--- ا----- م- ا----.‬
‫---- a------- m-- a-------‬
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది ‫ق--- ا---- ا----- س--- ب----- د----.‬
‫---- a------- a------ s------ b------ d-----‬
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది ‫ا------ ا--------- ا------ س--- ب-- ع-- د----.‬
‫--------- a------------- a-------- s------ b--- e--- d------‬
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది ‫ا------ ا------ س--- ب-- خ--- ع-- د----.‬
‫--------- a-------- s------ b--- k---- e--- d-------‬
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? ‫م-- ي---- آ-- ق--- ن----
‫--- y------- a---- q---- n--‬
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? ‫م-- ت---- آ-- ح---- ك---------
‫---- t------- a---- h------ k---------‬
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? ‫م-- ت---- آ-- ح------
‫---- t------- a---- h------‬
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? ‫ه- ب----- ت---- س----
‫-- b--------- t-------- s---‬
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు ‫ت---- س--- ل-- ل--- ل--.‬
‫-------- s----- l-- l----- l-----‬
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి ‫إ-- ع--- د-- غ----.‬
‫------ e----- d--- g--------‬