తెలుగు » అరబిక్   దోవలో


37 [ముప్పై ఏడు]

దోవలో

-

‫37 [سبعة وثلاثون]‬
‫37 [sbiet wathalathwn]‬

‫فى الطريق‬
‫faa alttariq‬

37 [ముప్పై ఏడు]

దోవలో

-

‫37 [سبعة وثلاثون]‬
‫37 [sbiet wathalathwn]‬

‫فى الطريق‬
‫faa alttariq‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
అతను మోటర్ బైక్ నడుపుతాడు ‫إ-- ي--- د---- ن----.‬
‫------ y------- d------ n------‬
అతను సైకిల్ తొక్కుతాడు ‫إ-- ي--- د---- ه-----.‬
‫------ y------- d------ h---------‬
అతను నడుస్తాడు ‫إ-- ي--- ع-- ا------.‬
‫------ y---- e---- a--------‬
   
అతను ఓడలో వెళ్తాడు ‫م-- ب-------.‬
‫---- b------------‬
అతను బోట్లో వెళ్తాడు ‫م-- ب------.‬
‫---- b--------‬
అతను ఈదుతాడు ‫إ-- ي---.‬
‫------ y-----‬
   
ఇక్కడ ప్రమాదం ఉందా? ‫ه- ه-- ا----- خ----
‫-- h--- a------ k---‬
ఒంటరిగా హిచ్ హైక్ చేయడం ప్రమాదకరమా? ‫ه- ه--- خ-- إ- ح---- ا---- ب----- س------
‫-- h---- k----- '--- h------ a------- b------- s----‬
రాత్రిళ్ళు వాకింగ్ కి వెల్లడం ప్రమాదకరమా? ‫ه- ا----- ل---- خ----
‫-- a-------- l----- k----‬
   
మేము దారి తప్పిపోయాము ‫ل-- ض---- ا-----.‬
‫---- d------ a--------‬
మేము రాంగ్ రోడ్ లో వెళ్తున్నాము ‫ن-- ف- ا----- ا----.‬
‫---- f- a------- a-------‬
మనం వెనక్కి తిరగాలి ‫ع---- أ- ن--- م- ح-- أ----.‬
‫----- '-- n----- m-- h---- '-----‬
   
బండీని ఇక్కడ ఎక్కడ పార్క్ చేయావచ్చు? ‫أ-- ي--- إ---- ا--------
‫---- y----- '----- a--------‬
ఇక్కడ ఎక్కడైనా బండీని పార్క్ చేసే ప్రదేశం ఉందా? ‫ه- ه--- م--- ل---------
‫-- h---- m----- l----------‬
ఇక్కడ బండీని ఎంత సేపు పార్క్ చేయవచ్చు? ‫م- ا---- ا--- ي----- ا----- ه----
‫-- a------- a--- y-------- a------ h--‬
   
మీరు స్కీయింగ్ చేస్తారా? ‫ه- ت---- ا------ ع-- ا-------
‫-- t------ a--------- e---- a------‬
పైకి వెళ్ళెందుకు మీరు స్కీ-లిఫ్ట్ ని ఉపయోగిస్తారా? ‫ه- س---- إ-- ا---- ب------ ا--------
‫-- s------- '----- a------- b--------- a--------‬
ఇక్కడ స్కీలు అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? ‫ه- ي----- ا------ ز-------
‫-- y-------- a------ z------‬